תקנון אתר

א. מבוא

 1. אתר "27 מג'נונים" (להלן – "האתר") הינו אתר שנועד לשרת חנות וירטואלית, באמצעות מכירת מוצרים שונים (צ וכו' – להלן "המוצרים") לקוחות האתר (להלן: "הרוכשים"). האתר הינו בבעלות "27 מג'נונים", ע.פ. 313380313.
 2. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
 3.  כל מי שירכוש מוצרים ו/או יש בכוונתו לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או כל מי שמשתמש באתר מצהיר ע"י כך כי הוא קרא את התקנון והוא מסכים לתוכנו ולתנאיו.

ב. רכישת מוצרים, קבלת מידע, אבטחת האתר

 1. באמצעות האתר ניתן לבצע רכישות מוצרים הנמכרים דרכו ולקבל מידע. כל שימוש אחר באתר לכל מטרה אחרת ע"י המשתמש הינו אסור בהחלט.
 2. השימוש באתר מותר רק למי שמלאו לו 18 שנים ובבעלותו כרטיס אשראי תקף שהופק ע"י אחת מחברות האשראי הישראליות, או, לחלופין, כל מי שניתנה לו רשות מפורשת ע"י בעל כרטיס האשראי כאמור. כל מי שעונה להגדרה הנ"ל רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
 3. הזמנת הרוכש לקבלת מוצרים (להלן: "הרכישה"), תקבל תוקף אך ורק בתנאים מצטברים שלהלן:

א. העסקה אושרה ע"י חברת האשראי של הרוכש.

ב. המוצר המבוקש קיים במלאי.

ג. הרוכש מסר לאתר כתובת מגורים, דוא"ל ומספר טלפון לצורך ההתקשרות.

 1. כל מסירת הפרטים האישיים של הרוכש לחברה, באמצעות האתר או באמצעות הטלפון, הינה מרצונו של הרוכש ובהסכמתו בלבד. עצם מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של הרוכש למסירתם.
 2. בכל מקרה שיתברר כי המוצר שהוזמן באמצעות האתר אינו קיים במלאי, בעל העסק יודיע על כך לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון ולא תבצע את חיוב כרטיס האשראי שלו. בשום באופן הרוכש לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול ההזמנה.
 3. המוצר שנרכש יישלח ע"י האתר לרוכש באמצעות שליח (בהתאם לזמני החלוקה של חברת המשלוחים).
 4. בעת ביצוע ההזמנה לרכישת מוצר באמצעות האתר, הרוכש יתבקש למסור למערכת פרטים אישיים, פרטי המוצר, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים).
 5. סוגי המוצרים, מחיריהם, מחירי הוצאות משלוח ותנאי התשלום ניתנים לשינוי מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל העסק.
 6. בעל העסק ו/או בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעויות של הרוכש בעת מסירת הפרטים והם אף לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין לאי קליטת הפרטים במערכת ו/או לכל בעיה טכנית אחרת מכל סוג שהוא אשר מונעת את ביצוע ברכישה ו/או הפעולות באתר.

מסירת פרטים שאינם אמת הינה אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית. בעל העסק יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים נגד מי שימסור פרטים שאינם אמת, לרבות באמצעות הגשת תביעה בגין הנזקים שעלולים להיגרם לבעל העסק ו/או לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי